Etap składania wniosków do budżetu osiedlowego został zakończony.

Trwa proces weryfikacji.

Zapraszamy mieszkańców Łęcznej do aktywnego włączenia się w tworzenie miejskiego budżetu. Do podziału jest 322 tysiące złotych w ramach kilku wariantów budżetów przeznaczonych na osiedla, budżet zielony i budżet dla dzieci i młodzieży.

Na co przeznaczone zostaną środki zależy od pomysłów mieszkańców i wyniku późniejszego głosowania. Czas na przesyłanie propozycji upływa 26 września 2023.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są elektronicznie pod adresem budzet.leczna.pl. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zgłaszanie ewentualnych błędów w działaniu systemu teleinformatycznego.

Prawidłowo złożone propozycje zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Łęcznej. Głos będzie mogła oddać osoba od 14 roku życia zameldowana na stałe w Gminie Łęczna. Zwycięskie propozycje burmistrz ujmie w projekcie budżetu na rok 2024.